Choosing and insuring motorcycle insurance

ทำไม? จึงต้องทำประกันภัยรถจักรยานยนต์

การทำ ประกันภัยรถจักรยานยนต์ เป็นทางเลือกที่ดีทางหนึ่งในการคุ้มครองความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับตัวรถและผู้ขับขี่ เนื่องจากปัจจุบันนี้รถจักรยานยนต์เป็นพาหนะที่ชาวไทยนิยมใช้ในการขับขี่บนท้องถนน โดยมีราคาตั้งแต่หลักหมื่นไปจนถึงหลักล้านตามลักษณะการใช้งานที่มีความแตกต่างกัน แม้จะเป็นพาหนะที่ได้รับความนิยม แต่เราก็ปฏิเสธไม่ได้ว่ารถจักรยานยนต์คือพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุมากที่สุดบนท้องถนน หรือเหตุการณ์เสี่ยงอันตรายที่มักเกิดขึ้นบ่อยครั้ง เช่น การสูญหายหรือการขับเฉี่ยวชนรถคันอื่นๆ

ประกันภัยรถจักรยานยนต์ มีกี่ประเภท

ประกันภัยรถจักรยานยนต์มี 2 ประเภทหลัก คือ

  1. ประกันภัยภาคบังคับ หรือ พ.ร.บ. รถจักรยานยนต์ เป็นประกันที่เจ้าของรถต้องทำทุกคน โดยราคานั้นขึ้นอยู่กับขนาดของเครื่องยนต์แต่ละคัน ให้การคุ้มครองเบื้องต้นคือสามารถเบิกได้แม้เป็นเราฝ่ายผิด โดยเบิกได้ทั้งผู้ขับและผู้ซ้อน กรณีที่เราเป็นฝ่ายถูกนั้นจะได้รับค่าสินไหมทดแทนในส่วนของการคุ้มครอง
  2. ประกันภัยภาคสมัครใจ เป็นประกันที่มีหลายประเภทคล้ายกันกับประกันรถยนต์ โดยสามารถเลือกทำหรือไม่ก็ได้ สำหรับประกันภัยแต่ละประเภทมีความคุ้มครองแตกต่างกันไป

ประกันภัยรถจักรยานยนต์ ภาคสมัครใจแต่ละประเภทแตกต่างกันอย่างไร

ประกันภัยรถจักรยานยนต์ภาคสมัครใจมีหลายประเภทโดยมีความแตกต่างกัน คือ

  1. ประกันรถจักรยานยนต์ชั้น 1

เป็นประกันที่เหมาะสำหรับรถจักรยานยนต์ขนาดใหญ่หรือที่เรียกกันว่า บิ๊กไบค์ ซึ่งมีราคาสูง ทำให้ค่าซ่อมและอะไหล่ก็มีราคาสูงตามไปด้วย จึงเหมาะกับประกันประเภทนี้ซึ่งให้ความคุ้มครองที่ครอบคลุมมากที่สุด โดยรับผิดชอบต่อชีวิตและร่างกาย ทรัพย์สิน ค่ารักษาพยาบาล และคุ้มครองความเสียหายของรถจากการเกิดอุบัติเหตุแบบไม่มีคู่กรณีเช่นรถสูญหาย ไฟไหม้ หรือลื่นล้ม รวมไปถึงคุ้มครองคู่กรณีหรือผู้เอาประกันด้วย

  1. ประกันรถจักรยานยนต์ ชั้น 2 +

เป็นประกันที่ให้ความคุ้มครองคล้ายกันกับประกันชั้น 1 โดยคุ้มครองความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินของผู้เอาประกันและคู่กรณี รถสูญหายและไฟไหม้ แต่จะไม่คุ้มครองในกรณีรถล้มเอง และไม่มีคู่กรณี ราคาประหยัดกว่าประกันชั้น 1

3 . ประกันรถจักรยานยนต์ ชั้น 3 +

เป็นประกันที่ให้ความคุ้มครองคล้ายกันกับกับประกันชั้น 2 + ทั้งด้านราคาและความคุ้มครอง แตกต่างคือ ไม่คุ้มครองกรณีรถสูญหายและไฟไหม้ ทำให้ประกันชั้น 3 + มีราคาเบี้ยประกันถูกกว่าประกันชั้น 2 +

  1. ประกันรถจักรยานยนต์ชั้น 3

เป็นประกันที่ให้ความคุ้มครองความเสียหายและทรัพย์สินแค่คู่กรณีเท่านั้น รวมถึงไม่มีความคุ้มครองให้รถคันเอาประกัน

นี่ก็คือข้อมูลเกี่ยวกับประกันภัยรถจักรยานยนต์ หากนักบิดคนไหนกำลังลังเลว่าจะทำประกันรถจักรยานยนต์ของคุณดีไหม ก็สามารถนำข้อมูลข้างต้นนี้ไปประกอบการตัดสินใจได้เลยค่ะสนใจสมัครประกันรถจักรยายนต์ได้ที่ https://www.roojai.com/motorbike-insurance/

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *